Наше майбутнє

PDFДрукe-mail
- Юрію Михайловичу, читачі тижневика «Інопланетянин» впродовж лютого 2012 року мали змогу ознайомитися з викладеною вами концепцією «Вічне життя буде». Поза увагою залишилася ваша багаторічна діяльність – реалізація зазначених вами проектів і ідей. Над втіленням їх у життя ви працюєте півстоліття. Як все починалося і чим закінчиться?

Якщо говорити хронологічно, то перша наша організація була створена в 1961 році, коли мені було 11 років, і назву вона мала “Нодол” (Науково-обсерватна дослідно-охотнича лабораторія). Це були наші дитячі фантазії, які ми старались обговорити, дещо з цього і зробили. Вона діяла до 1971 року. В неї входили Опачко Іван, Міговк Йосиф, Верейці Тібор, Шароші Юрій, Юра Володимир, Клайн Мартон. Після “Нодол” (з 1973 по 1993 роки) діяла Берегівська система організації дозвілля “Глобус”, з 1993 по 2003 роки українсько-угорсько-англійське підприємство “Віжибу”, з 2003 і по сьогодні Міжнародна рада “Віжи-3000”, яка у наступному 2013 році має перетворитись в міжнародний центр “Віжиє”.


Безперечно за цей період багато чого було реалізовано, або закладено перші паростки нових проект-ідей, які в найближчий час мають розростися в самостійні, потужні проекти.

І все таки що для Вас є пріоритетом? І взагалі скільки власних проектів-ідей було в Вашому житті?

Все своє свідоме життя я присвятив двом ідеям, які викладені в концепціях. Одна - “Механізм управління інтелектом людини у вільний час”, яку я написав в 1963 році, друга написана в 1967 році – «Що необхідно зробити на планеті, щоб значно продовжити життя людини (це основні 33 проблеми) і модель управління Планетою”, “Єдиний керівний орган світу” (ЄКОС). («Інопланетянин» друкував цю концепцію під назвою «Вічне життя буде» - прим. автора).
Тобто, реалізація цих двох концепцій для мене є пріоритетним. До речі по першій концепції було зроблено практично дуже багато, і досвід був узагальнений на весь Радянський Союз.
Скільки ж власних проектів-ідей було у мене, я не рахував, але більше трьохсот це точно. На сьогодні ж офіційно запатентовані 57, які по масштабах різні (від районних, регіональних, обласних, всеукраїнських до досить потужних міжнародних).
От реалізацією цих 57 проектів-ідей ми зараз і займаємось в рамках громадського об’єднання «Віжи-3000».

Розкажіть докладніше про ці проект-ідеї.

Який би ми з проектів-ідей міжнародної ради “Віжи-3000” не розглядали, то необхідно врахувати, що все розглядається через призму глобалізації та інтеграції всієї Планети. Тобто всі процеси, ідеї, проекти які відбуваються в світі нерозривно пов’язані між собою і окремо їх виділяти від цього - шлях в нікуди (мається на увазі робити щось відірвано від цього).
Найголовнішою і найважливішою проект-ідеєю вважаю створення єдиного керівного органу світу (ЄКОС) та координаційного наукового центру (КНЦ). Щодо інших проект-ідей, то переважна більшість з них є продовженням різноманітних напрямків які випливають, або тісно пов’язані з створенням ЄКОС.
Визначені основні 33 проблеми, які необхідно вирішити на Планеті, щоб значно продовжити життя людини через координаційний науковий центр.
Також, використовуючи основні закони філософії (заперечення заперечення, єдності і боротьби протилежностей, переходу кількісних змін в якісні) пропонується нова суспільно-економічна формація “Вижиізм”.
І останнє. Показано, яку організаційну роботу необхідно зробити, і як, щоб розпочати і в перспективі реалізувати цю надважку проект-ідею.

Що саме пропонується для першочергового вирішення? Наведіть декілька конкретних завдань.

Отже конкретно по моделі управління Планетою:
- перш за все по всіх напрямках необхідно зробити конкретні кроки по шляху глобалізації і інтеграції світу;
- створити світовий парламент, світовий уряд, тобто ЄКОС;
- створити світову поліцію, світовий суд і інші необхідні правоохоронні органи;
- ООН повністю перетворити в принципово нову організацію, яка буде доповненням до моделі управління ЄКОС. Але певно реальнішим буде прогресивні функції ООН викласти в діяльність ЄКОС;
- світовому суспільству в найкоротші строки необхідно чітко розробити регламент прав і обов’язків всім жителям та окремо кожній країні планети Земля, яких вони мають обов’язково дотримуватися. А, відповідно, світова співдружність має виконувати свої обов’язки і забезпечувати всіх тим, що визначено в регламенті. В цьому ж документі необхідно визначити суворі санкції, які будуть прийматися до тих, хто порушив правила співжиття світового співтовариства, як до кожної людини, так і до кожної країни;
- необхідно створити світову банкову систему і перебудувати повністю фінансово-економічні взаємовідношення в світовому співтоваристві;
- необхідно створити сучасну, розумну кредитну систему вільних грошей, в такому плані, щоб ми не обдирали майбутні покоління, наших дітей, внуків, а навпаки зробили для них потужний фінансовий резерв, і цим дали їм в майбутньому можливість для позитивного розвитку всіх основних сфер діяльності світового співтовариства;
- слід створити постійно діючу наукову раду, яка уже в найближчий час буде розглядати, вносити пропозиції по самим важливим спірним проблемам. Для прикладу: кому належить дно Льодовитого та інших океанів, кому належить Антарктида, кому належить Місяць та багато інших подібних питань;
- необхідно продумати створення єдиної світової валюти, яка не належатиме окремій державі, регіону, а належатиме всім (ЄКОС) – тобто вона повинна бути нічия;
- передати всю ядерну енергетику, атомну зброю ЄКОС;
- передати всю ракетно-космічну техніку ЄКОС;
- передати всі природні ресурси ЄКОС. Адже вони належать кожному жителю планети і вони повинні за це отримувати ренту (прибуток);
- необхідно зробити серйозні корективи по народжуваності, генетиці і т.д. При цьому повинні бути прийняті серйозні зобов’язання, що граничний норматив народжуваності визначається продуктивністю праці і багатством накопичення на душу населення;
- необхідно зробити серйозні корективи з питань великого розриву між багатими і бідними, як окремо взятих країн, регіонів, так і конкретно всіх жителів Планети. Це значить, що ні колосальний розрив багаті-бідні всередині країни, ні прірва між багатими і бідними країнами недопустима. Саме тому програма боротьби з бідністю в світі повинна ділитися на дві частини: вирівнювання рівня життя в межах однієї країни і вирівнювання добробуту в світі;
- необхідно продумати і перейти на мало-енергетичну, мало-затратну цивілізацію;
- необхідно на науковій основі продумати програму генетичного контролю. Ще на попередній стадії і дальше впровадити жорстокі граничні нормативи народжуваності;
- необхідно визначитися з тим, що Планета Земля – це живий організм. І не можна від неї постійно тільки брати, брати і брати, а взамін нічого не давати, а навпаки порушувати всі елементарні норми взаємоповаги. Адже ми постійно, сторіччями, використовуємо корисні копалини, знищуємо природні ресурси, не виконуємо екологічні вимоги і т.д., і цим самим знищуємо самі себе, і особливо майбутнє покоління. Ми, світова співдружність, вже в найближчий час повинні знайти розумну форму взаємоспівробітництва з Планетою Земля, віддати їй (Землі), то що необхідно, вирішити екологічні питання і на Землі і в атмосфері, розробити продуману програму використання природних ресурсів і багато іншого. Необхідно також продумати програму по вивченню життя Сонця, зірок, життя самої Землі, кліматичні цикли по схемам довгих хвиль геніального Кондратьєва, вияснити закони створення і руху циклонів та антициклонів, загально-земельного потепління і багато іншого. І на основі цих наукових аналізів необхідно зробити серйозні корективи в діяльності ЄКОС. На основі вищезазначеного продумати наукову програму по захисту від катастроф, природних катаклізмів, ціна яких уже стала грандіозною і в виді людського життя, і в виді матеріальних цінностей:
- необхідно повністю змінити підхід до добробуту людей. Не можна жити в споживацькому суспільстві. Кожний житель Планети повинен вносити свій особистий вклад. Так само, як і отримувати свою частку.
Зрозуміло, що все вищеперераховане реалізовується єдиним керівним органом світу (ЄКОС).
В ці завдання включені пропозиції і геніального економіста Гаврила Попова – президента міжнародного союзу економістів.
Конкретно щодо вирішення проблем значного продовження життя людини тільки перерахую заголовки напрямків: екологічні питання; група захисту від різних природних катаклізмів; створення єдиних світових еталонів по всіх напрямках; створення групи, яка б займалася створенням сучасних механізмів управління всіх структур, для всіх країн і працювали над розробкою моделі управління майбутнього; одномовність; знаходження наукового процесу з допомогою чого вирішиться проблема життя без старіння, значного його продовження; щоб всі країни динамічно економічно-соціально розвивалися; вирішити проблему миру; проведення роззброєння; на науковій основі вирішити проблему росту населення і в перспективі заселення інших планет; профілактика здоров’я людей і їх лікування; питання надсучасних транспортних засобів на Землі і міжпланетного сполучення; створення наукового центру по зв’язках з іншими цивілізаціями; наукове прогнозування всіх видів діяльності людства; вирішення енергетичних проблем; забезпечення водою; забезпечення харчуванням, житлом, предметами побуту, транспорту та іншим необхідним для нормального проживання землян; створення єдиного медіа-центру (преса, радіо, телебачення, інтернет та ін.), де йде інформування на одній мові для всіх жителів планети; створення єдиного телефонно-телевізійного-відео центру; єдина валюта для всіх; забезпечення роботою всіх; група, яка займається питаннями заселення океанів, пустель, холодних регіонів, гір та інших вже мало заселених місць і створення там нормальних умов проживання; створення нової моделі навчання всіх категорій людства; повна комп’ютеризація всіх і всюди; створення групи про прогнозуванню нових сімейних стосунків і їх вирішення; повна підтримка і максимальне використання нетрадиційно мислячих людей, цілителів, які „творять дива”, мають оригінальні ідеї; діяльність ініціативної групи, яка б займалась проектуванням і модернізацією будівництва сьогодення, майбутнього і для заселення інших планет Всесвіту; вирішити проблеми забезпечення дозвіллям землян. І останній 33-ій напрямок, певно найважливіший – це розвиток фундаментальної і прикладної науки: медицини, фізики, хімії, біохімії, біології, біофізики, геронтології та багато інших.
Стисло іде мова про об’єднання зусиль кращих науковців, самородків з усіх країн світу по вирішенню різноманітних проблемних питань значного продовження життя людини, які в переважній більшості будуть працювати і проживати на одному місці (тобто поряд), яке визначить ЄКОС. Мені би хотілося, щоб це було в Закарпатті у місті “Вселюжі” («Всесвіту любима жінка»).

Розкажіть докладно про це місто.

Як ця ідея трансформувалася в моїй свідомості?
В 1977 році, як згадувалось, виникла ідея “Вселюжі”. В 1992 році в Нью-Йорку я вечеряв з трьома працівниками банків США на 107 поверсі світового центру торгівлі, який потім, як ви знаєте, був знищений. І розмовляючи на різні теми, вони дещо несподівано мені розповіли і намалювали на салфетці, що Закарпаття, невелика частина Угорщини, Словакії, Румунії буде центром нашої Планети і тут буде найкраще життя. Яке потім буде і на всій Землі. Але все розпочнеться саме з Закарпаття. Я послухав, салфетку забрав на згадку і скоро забув про це. В 2001 році в Флоренції в мене була зустріч з бізнесменами чотирьох італійських фірм. І що саме цікаве. Вони слово в слово повторили мені те, що було в Нью-Йорку і теж на салфетці намалювали те саме. Я на згадку забрав і цю салфетку, і знов про цю розмову забув.
В 2003 році я близько місяця перебував у США, де побував в 28 містах. Всюди була програма, супроводжували приймаюча сторона. Чесно кажучи, така опіка трошки остогидла. І от приїхали ми в Лас-Вегас, де я попросив щоб один день дали мені вільний. І я мав щастя коли за 12 годин обійшов пішки всю основну частину міста. Хто там бував, той знає, що це надсучасне побудоване місто, де кожний квартал відображає в малому масштабі найбільш відомі споруди різних країн світу: Венеція, Нью-Йорк, Париж, Монако і т.д. Мене зацікавило подивитись на якій землі (в прямому розумінні слова) це все побудовано. Коли я був на окраїні, я взяв ту землю в руку. Це така рижувата за кольором земля, абсолютно не придатна для вирощування рослин, практично пустеля. І мене як закарпатця, українця відверто це заїло. Невже ми - Закарпатці маючи неперевершену природу і все інше, не можемо зробити щось краще. І саме тоді в мене виникла ідея про будівництво надсучасного міста. Зрозуміло в любій справі основне це ідея. В Лас Вегасі основна ідея чого всі туди ідуть – це ігровий бізнес. Тобто, там я згадав про концепцію 1977 року “Вселюжі”, дві салфетки 1992 і 2001 років і т.д.
І в мене тоді виникла ідея “Вселюжі”. Тобто, побудувати місто, наголошую, - надсучасне, краще як Лас Вегас – де основна ідея – щоб були враховані всі примхи, бажання жінок світу, і все було присвячене саме жінкам, і все для цього було побудовано на світовому рівні. Приїхавши додому я в думках доповнив це місто ще одним величезним мікрорайоном, де має базуватися міжнародний центр по вирішенню проблем продовження життя людини та Єдиний керівний орган світу (ЄКОС) з усією відповідною інфраструктурою для цього, а ще трохи пізніше ще двома величезними мікрорайонами і також з необхідною усією інфраструктурою: це будівництво оздоровчо-лікувальної клініки, де би лікували важко хворих дітей усього світу та спортивний центр для проведення зимових Олімпійських ігор.
Саме тому має бути визначено місце на Землі, звідки будуть трансформуватися, ініціюватися, починатися реалізація тих світових проблем, про які вже згадувалось. Тобто на цій території має бути побудовано місто Вселюжі, яке має стати нічиїм, якщо конкретно, то вона має бути містом без винятку усіх жителів Планети. Звідси мають розпочатися ті позитивні зрушення, піти імпульсом духовна чистота по усіх напрямках діяльності і поступово цим має бути охоплено всі країни нашої планети, всі її жителі. Це місто має бути побудовано повністю на Закарпатті і на прилеглій невеликій частині Угорщини, Румунії, Словакії, Польщі.

Стосовно концепції «вічного життя» чи «значного його покращення». На Вашу думку, на скільки років реально можна продовжити життя людини?

На сьогодні в світі теорій старіння багато. Але всіх їх можна розділити на дві великі групи: механістичну і регуляторну. Перші стверджують, що ми старіємо так само, як любий механізм, тобто зношується на всіх рівнях – від клітин до органів. Другі говорять, що смерть це така ж програма, як народження, розвиток, ставати дорослішим. Природа схоже використала обидва методи вбивства, але більш популярна в неї все-таки програма самоліквідації. Але якщо так, необхідно знайти, де ця програма записана, і «стерти» її.
Я особисто з дитинства (а знав я рівно стільки про організм людини, як і всі десятикласники) був послідовником регуляторної теорії. Тобто по дитячому я вважав що, що все залежить від нервових клітин і якщо умертвити нерв «старості», то люди зможуть жити значно довше. Тоді в 17 років я вказав місце (висок біля вуха, де збігається значна частина нервів), це місце - мозок людини. Про це я написав і графічно відобразив в своїй концепції «Вічне життя буде» в 1967 році.
Проходили роки, але наукового підтвердження цій дитячій гіпотезі не було. Хоча по іншим 32 напрямкам по вирішенню різноманітних проблем були фундаментальні наукові підтвердження і т.д.
І тільки в 2005 році, і то абсолютно випадково, я побачив по російському телебаченню виступ Академіка Володимира Петровича Скулачова – який уже на основі серйозних наукових досліджень дуже близький, щоб повністю підтвердити мою дитячу гіпотезу. В той же період близький був до цього ще один відомий російський вчений Олексій Матвійович Оловніков.
До речі п.п. Скулачов В.П. та Оловніков О.М. – великі авторитети старіння і смерті в світі. І якщо вони говорять, що ліки від старіння скоро винайдуть, це не прості слова. Темпи розвитку молекулярної біології такі, що ліки безсмертя можуть винайти в найближчі 15 – 20 років.
Академік Володимир Скулачов (доктор біологічних наук, професор, академік Російської Академії наук, член Нью-Йоркської академії, член Європейської академії, директор інституту фізико-хімічної біології МДУ
ім. Белозерського, Лауреат державної премії СРСР (1975 р.) - світова величина кидати слів на вітер не буде, його авторитет величезний, він один з батьків-засновників біоенергетики, казав: «Думаю, зупинити старіння і повернути молодість ми навчимося скоро, точніше через десятки років, навіть швидше ніж через п’ятдесят. Для мене зараз найважливіше – переконати колег, що смерть і старіння людини запрограмовані, а не є лише результатом накопиченням помилок і зносу організму».
Я не сумніваюся, що існує програма самоліквідації. Але для того, щоб боротися зі смертю необхідно розуміти, як ця програма працює і де в неї можна вмішатися. Ми ж говоримо про фізіологічне безсмертя. Так? Про те як зупинити старіння, щоб людина завжди залишалась молодою?
Оловніков О.М. говорить: «… Головне питання до цих пір відкрито – де знаходиться лічильник віку людини і як він упорядкований… Я впевнений, що хронометри находяться в клітинах мозку. Вони і є той самий лічильник, який відраховує наші дні… А гормональна система керує всіма органами і примушує їх хворіти, губити клітини. Щоб всю цю систему зробити безсмертною і повернути людям молодість, потрібно або відключити цей проклятий лічильник, або, навпаки навчитися «заводити» біологічний годинник».
Продовжує Скулачов В.П.: «… я повністю згідний з цим, повинен бути деякий хронометр і, швидше за все, він розташований в мозку людини. Я вважаю найбільш ймовірним місце знаходження лічильника смерті – супрахіазматичне ядро гіпоталамуса, оскільки відомий його зв’язок з біоритмами».
Скулачов запропонував інший шлях досягнення фізіологічного безсмертя: перекусити проводки в годинникового механізму з бомбою смерті – відсікти годинник від організму, щоб не дати гормональним сигналам «із центру» пагубно впливати на наші органи.
Якщо підсумувати сказане ними, то вони вважають, що метод лікування, який дозволить значно продовжити життя людини буде вирішений дуже скоро. За 15-20 років, в гіршому випадку не більше 50. Для цього необхідно виключити лічильник віку в клітинах головного мозку.
Те, що я в дитинстві писав інтуїтивно, на сьогодні близьке до підтвердження вченими фундаментально.
Що стосується в концепції мого бачення знаходження «ліків вічного життя», вирішення проблем значного продовження життя людини, то я хотів би уточнити, що я веду мову не про вічне життя у релігійному сенсі, а про життя без старіння, яке може тривати значно більше, і яке може бути перервано із-за нещасного випадку, самовбивства або нечеканого виходу із ладу (випадкового або зумовленого тривалим часом життя) якоїсь системи життєзабезпечення.
Я абсолютно впевнений, що вирішення проблеми значного продовження життя людини вченими-фундаменталістами самородками буде вирішено досить швидко (за 10 – 20 років).
Та найтрагічніше явище для суспільства на Планеті може відбутися, якщо на науковій основі вирішиться проблема значного продовження життя людини раніше, ніж реально будуть виконані ті 33 проблеми, які перераховані вище.

Чи не важко Вам працювати над втіленням цих проектів, адже переважна більшість жителів Землі навряд чи вірять у можливості їх реалізації?

Безперечно не легко, але це закономірно. Для людства необхідно час, щоб інтелектуально сприйняти, усвідомити це все. Але якщо порівняти сприйняття цих проект-ідей 30 років назад і зараз, то видно, що досить значна частина жителів нашої планети вже досить реально сприймають ці колись для них утопічні ідеї. Тільки один приклад. Бі-Бі-Сі нещодавно звернулася до читачів із пропозицією поділитися своїми думками і припущеннями про те, як зміниться життя на планеті через 100 років. Відомі світові футурологи Ян Пірсон та Патрік Такер коментують припущення читачів, про те, як виглядатиме світ у 2112 році. І що цікаво, вже досить значна їх кількість прогнозують вирішення тих проблем, про які я писав у далекому 1967 році і пізніше. Для прикладу, окремі з 15 їх прогнозів на майбутнє сторіччя:
- в океані діятимуть тисячі ферм, які вироблятимуть продовольство в нечуваних масштабах;
- завдяки досягненням генетики нам вдасться створити людей з високим рівнем інтелекту, які володіють безсмертям;
- ми навчимося повністю контролювати погоду;
- буде введена єдина світова валюта;
- термоядерний синтез стане реальністю;
- у світі залишиться всього три мови – англійська, іспанська, китайська (у моїх прогнозах - буде єдина, основна);
- космічний ліфт зробить космос доступним всім;
- шлюб зміниться укладанням щорічних контрактів;
- суверенні держави зникнуть, їм на зміну прийде світовий уряд…

Можна наводити безліч інших прикладів. Я просто вважаю, що світове співтовариство не має чекати, коли це все почнеться, а вже сьогодні активно включитися в вирішення питань, про які згадувалось.

І останнє запитання. Про що Ви мрієте?

Звичайно, щоб були реалізовані всі проект-ідеї нашої організації. Щоб зрештою у майбутньому був створений ЄКОС (Єдиний керівний орган світу) і працівникам вдалося вирішити ті 33 проблемні питання, які допоможуть значно продовжити життя людини. Щоб були створені такі умови, щоб всі жителі планети могли повністю розкрити свої здібності і талант. Щоб духовність, інтелект та внутрішній світ людини був домінуючий при оцінці кожної особистості, а не те, наскільки людина багата матеріально.

Джерело: газета "Інопланетянин", 1 та 8 березня 2012 року

Вітаємо
Іменниник сьогодні: Гармасій Ірина Михайлівна – редактор, журналіст Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії "Тиса-1", м. Ужгород (54 р.)
Іменниник сьогодні: Рішко Микола Васильович – доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України, зав. кафедрою госпітальної терапії УжНУ, голова Закарпатського товариства терапевтів і кардіологів, м. Ужгород (64 р.)
Цими днями іменини відзначать:
через 2 дні 23.11.2018 Чухран Михайло Михайлович – автор і ведучий телепрограм телерадіокомпанії "Виноградів-ТВ", письменник гумористичних творів, м. Виноградів (64 р.)
через 13 днів 04.12.2018 Білак Марина Василівна – відома художниця з Рахова, магістр мистецтва (34 р.)
через 19 днів 10.12.2018 Біровчак Віталій Анатолієвич – тележурналіст, ведучий програми "Час футболу" телекомпанії Тиса-1 (30 р.)
через 23 днів 14.12.2018 Ляшко Діана Михайлівна – начальник відділу охорони здоровя Берегівської райдержадміністрації, лікар, м. Берегово (36 р.)

ЧИСТОСЕРДЕЧНО ВІТАЄМО З ІМЕНИНАМИ ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ВІЖИ-3000